Poodří

Poodří

Meandrující řeka Odra vytváří na více jak 30 kilometrů dlouhém úseku mezi Novým Jičínem a ostravskou čtvrtí Zábřeh úchvatnou krajinu plnou lužních lesů, starých ramen, tůní a rybníků. Chráněná krajinná oblast Poodří si během vašeho pobytu v Ostravě zasluhuje alespoň minimální zájem, odměnou vám bude maximální porce perfektně zachované přírody.

Rezervace Poodří je rovinaté území začínající u obce Jeseník nad Odrou a táhnoucí se až ke křížení dálnice D1 s rychlostní silnicí 11 na jihozápadním okraji Ostravy. Na šířku nepřesahuje 5 kilometrů a nenajdete v ní, snad kromě 277 metrů vysokého Bartošovického kopce, ani žádné význačné vrcholy.

Zato rybníků je tady požehnaně. Největší z nich jsou Horní a Dolní Bartošovický rybník, Kotvice (součást přírodní rezervace stejného jména), Bezruč a Podhorník. Někde jsou k sobě naskládány tak těsně, že vytvářejí dojem jedné obří vodní plochy.

Jaká zvířata najdete v Poodří

K nejvýznamnějším částem CHKO Poodří patří meandry Staré Odry, jedinečně dochovaný lužní Polanský les či Pusté nivy s periodickými tůněmi a lipovými porosty. Rybniční ekosystém Bažantula zahrnuje vzácné živočichy modráska bahenního, roháče obecného, čolka velkého nebo bobra evropského.

Povrchové rozlivy, mokřady a říční terasy Poodří jsou oblíbeným hnízdištěm vodního ptactva. V Polanské nivě, Bařinách, Rákosině a dalších lokalitách lze natrefit na bukače velkého, chřástala polního, kopřivku obecnou, kormorána velkého, motáka pochopa, morčáka velkého, potápku rudokrkou, volavku popelavou i zrzohlávku rudozobou.

Z hotelu Mercure Ostrava se do království lužních lesů a říčních koryt dostanete autem i vlakem. Ze severozápadní strany Poodří lemuje hlavní železniční trať z Přerova do Bohumína. Ideálním startovacím místem k průzkumu oblasti je Studénka, kde hned u nádraží začíná modrá turistická stezka.

další události v okolí

Praha
Karlův most

Karlův most

Zjistit více
Ostrava
Forum Nová Karolína

Forum Nová Karolína

Zjistit více
Praha
Obchodní dům Palladium

Obchodní dům Palladium

Zjistit více
Praha
Obchodní centrum Nový Smíchov

Obchodní centrum Nový Smíchov

Zjistit více