Klášter Plasy

Klášter Plasy

Klášter Plasy u Plzně a jeho moc i úpadek

Hledači pokladu v klášteře Plasy nejspíš nedbali pověsti, podle níž po něm nikdo nesměl pátrat bez potomků komorníka Martina Sinkuleho, který byl osobně přítomen jeho ukrytí. Jinak by se stará hrozba nevyplnila a rozlehlý mnišský areál nelehl popelem při obřím požáru. Klášter Plasy toho však během své dramatické, takřka devět století trvající historie zažil ještě mnohem víc.

Cisterciácký komplex založil český král Vladislav roku 1144 v močálech kolem řeky Střely. Pamětnicí gotického období zůstala pouze patrová královská kaple sv. Václava a sv. Máří Magdalény se vzácnými nástěnnými malbami. Dnes je součástí klášterní sýpky, které dominuje věž s unikátním hodinovým strojem. Sestrojen byl v roce 1720 bez použití jediného šroubu!

Pobyt v Plzni obohacený výpravou za mnichy

O moci kláštera před destruktivní husitskou érou svědčí vlastnictví sedmi desítek obcí včetně několika pozemků dokonce až v Praze. Zlatým věkem plaského kláštera byl přelom 17. a 18. století po skončení třicetileté války, kdy vznikla celá řada skvostných barokních staveb. Rozkvět však ukončilo jeho zrušení císařem Josefem II. roku 1785.

Ještě jednou se do kláštera v Plasích vrátily lepší časy. To když ho koupil mocný kancléř Metternich, zřídil si v něm svou rezidenci a původní hřbitovní kostel sv. Václava upravil na rodovou hrobku. Sám je v ní pochován.

Další století se už bohužel nese v duchu devastace, symbolicky zahájenou zmiňovaným požárem roku 1894 (trval 14 dní!). V následujících letech klášter obývaly vojenské jednotky, sloužil jako kryt civilní obrany či v něm sídlila Okresní stavební správa.

Co uvidíte v Plasech

Teprve v posledních letech, kdy je klášter Plasy spravován Národním památkovým ústavem, se na něj opět usmálo štěstí. Jeho jednotlivé budovy, jako kostel Nanebevzetí Panny Marie s raně barokními varhanami, konvent a prelatura, jsou postupně rekonstruovány. Hospodářský dvůr, knížecí pivovar nebo mlýn se staly součástí sbírek Centra stavitelského dědictví.

Rozsáhlý soubor bývalého opatství Plasy, ležící asi 20 kilometrů severně od Plzně u hlavní silnice do Ústí nad Labem, je pro veřejnost otevřen od dubna do října. Během ubytování v hotelu Ibis v Plzni to je ideální způsob prožití volné neděle.

další události v okolí

Praha
Karlův most

Karlův most

Zjistit více
Ostrava
Forum Nová Karolína

Forum Nová Karolína

Zjistit více
Praha
Obchodní dům Palladium

Obchodní dům Palladium

Zjistit více
Praha
Obchodní centrum Nový Smíchov

Obchodní centrum Nový Smíchov

Zjistit více