Aquincum, starověká Budapešť

Aquincum, starověká Budapešť

Severovýchodní okraj Římské říše v dobách jejího největšího rozmachu chránilo Aquincum, významné město na Dunaji. Dnes se můžete s jeho zbytky seznámit ve čtvrti Óbuda na severu historického centra maďarské metropole. Ano, Aquincum vytvořilo první stopy Budapešti v minulosti.

Proč právě název Aquincum? Souvisí se zdejšími termálními prameny, neboť se jedná o latinskou variantu původního keltského pojmenování obce Ak-ink (česky „vydatná voda“).

Zrození Aquinca je třeba datovat do prvních let našeho letopočtu. Původní dřevěný vojenský tábor založený za císaře Tiberia na území keltského kmene Eravisků přebudovali Římané mezi roky 18 až 20 na kamennou pevnůstku, později dále rozšiřovanou.

Aquincum a jeho rozvoj
Když zde roku 107 pobýval budoucí císař Hadrián, žilo již v Aquincu skoro 40 tisíc lidí. Svůj status postupně zvyšovalo z hlavního města Dolní Panonie (Pannonia Inferior) na municipium a nakonec na kolonii. Obranu zajišťoval dvojitý příkop a zeď vysoká 6 metrů se třemi branami. O jeho významu svědčí stavba místodržitelského paláce, obchodů, lázní a chrámů včetně křesťanské baziliky.

Vše samozřejmě z kamene.

Římané Aquincum opustili až po roce 430. Dodnes se z něj dochovala celá řada památek včetně akvaduktu, amfiteátru a městské zdi. Během ubytování v Budapešti navštivte rozsáhlou expozici v archeologickém parku, jednom z největších mimo území Itálie. Celý areál se rozkládá kolem náměstí Flórián tér blízko Markétina ostrova.

další události v okolí

Praha
Karlův most

Karlův most

Zjistit více
Ostrava
Forum Nová Karolína

Forum Nová Karolína

Zjistit více
Praha
Obchodní dům Palladium

Obchodní dům Palladium

Zjistit více
Praha
Obchodní centrum Nový Smíchov

Obchodní centrum Nový Smíchov

Zjistit více