Anežský klášter

Anežský klášter

Jeho vznik lze umístit nejspíše už do roku 1231, je neodmyslitelně spjat s významnou přemyslovskou světicí a odpočívá tady dokonce i samotný český král. Doplníme-li, že dnes tady Národní galerie mimo jiné provozuje expozici Středověké umění v Čechách a střední Evropě, není o identitě Anežského kláštera pochyb.

Za vším hledej ženu, říká se. A v případě kláštera, kterému se nazývá též Na Františku, to platí dvojnásob. O jeho založení se zasloužila Anežka Přemyslovna (zvaná Česká), která se místo panování rozhodla pro duchovní dráhu. Stala se jeho abatyší, ale také výraznou osobností společenského života a už za svého života byla považována za svatou.

Svatořečil ji však až 12. listopadu 1989 papež Jan Pavel II. Škoda, že její tělo bylo za husitských válek z hrobu v klášteře přemístěno neznámo kam…

Anežský klášter a jeho stavby
Základ areálu dvojkláštera ženského řádu klarisek a mužského řádu menších bratří (františkánů) tvoří kostel sv. Salvátora (přemyslovské mauzoleum) s hlavami pěti tehdejších českých králů a jejich manželek. K nejvýznamnějším historickým postavám, pohřbeným v Anežském klášteře, se řadí král Václav I. a jeho manželka Kunhuta Štaufská nebo manželka Přemysla Otakara II. Kunhuta Uherská.

Významná je i kaple Panny Marie a torzo kostela sv. Františka z Assisi s presbytářem. Na návštěvníky čekají též rozsáhlé konventní budovy, ambit klarisek či kaple sv. Barbory. Velice pěknou zahradu Za svatyněmi doplňuje dvacítka sochařských děl současných autorů.

Anežský klášter se nachází na vltavském Dvořákově nábřeží, z východu je lemovaný budovou Ministerstva průmyslu a obchodu a ze západu nemocnicí Na Františku. Z pražských hotelů Ibis, Novotel a MGallery se k němu dostanete pěšky, tramvají (zastávky Dlouhá třída a Právnická fakulta) i autobusem (zastávka Nemocnice Na Františku).

další události v okolí

Praha
Karlův most

Karlův most

Zjistit více
Ostrava
Forum Nová Karolína

Forum Nová Karolína

Zjistit více
Praha
Obchodní dům Palladium

Obchodní dům Palladium

Zjistit více
Praha
Obchodní centrum Nový Smíchov

Obchodní centrum Nový Smíchov

Zjistit více